Família d’oficis artesans que inclou les ocupacions relacionades amb la creació d’objectes utilitaris i/o decoratius amb diferents tipus d’argiles cuites a baixes i altes temperatures i decorades de forma final amb tècniques diverses.

  • Ceramista: Persona que fa peces artístiques o objectes utilitaris amb diferents tipus d’argiles, modelat, tornejat o simplement adornat amb decoracions simples, mitjançant diferents procediments, alta o baixa temperatura definida pels graus de cocció, baixa fins a 1.100 ºC i alta fins a 1.400 ºC.
  • Mosaïcista: Persona que fa obres de mosaic, tècnica de decoració de superfícies mitjançant la incrustació de ceràmica cuita de diferents colors, trossets de pedra, marbre o altres materials – el resultat final de la seva obra s’anomena trencadís –.
  • Rajoler/a: Persona que fa rajoles (peça de ceràmica de forma prismàtica i de poc gruix, generalment de secció quadrada o rectangular, però també hexagonal, etc.) que és emprada per a fer terres i/o cobrir parets.
  • Terrissaire: Persona que fa objectes d’ús quotidià mitjançant l’argila (per exemple olles, càntirs, gerres, cassoles, tests, etc.), fets de terra ferruginosa o calcària, sense o amb esmalt i amb una sola o diverses coccions.