Posted on

Oficis singulars

Catalunya presenta una àmplia varietat de sòls i climes, a més de les múltiples aportacions culturals fetes al llarg dels segles, de la tradició dels seus artesans i l’esperit innovador dels seus dissenyadors.

Catalunya gaudeix arreu del seu territori de manifestacions artesanes de gran rellevància i representativitat. Activitats artesanes que són pròpies i exclusives de diferents zones.

Oficis Singulars és un projecte que reconeix la identitat d’alguns oficis que ens són propis, és a dir, oficis i productes únics i molt vinculats a la població o demarcació dels quals són originals.

 

Podeu demanar la sol·licitud aquí:

Es poden declarar zones d’Oficis singulars de Catalunya les àrees geogràfiques que disposin d’un mínim de cinc tallers artesans on els oficis propis estiguin relacionats amb el territori, el procediment i el producte, depenguin del medi geogràfic en què es realitza l’extracció de la matèria primera, la transformació i l’elaboració del producte final, o tinguin una tradició artesanal de llarg recorregut o reconeixement històric.

La sol·licitud per demanar la declaració d’una zona d’oficis singulars de Catalunya l’han de presentar les corporacions locals o comarcals, acompanyada de la documentació indicada en l’ordre de desplegament, i s’accedeix des de l’apartat de Tràmits de la plataforma EACAT.

Descarregar el Dossier de presentació d’Oficis Singulars