Posted on

Punt d’interès Artesanal

Es poden declarar punts d’interès artesanal aquells municipis o àrees dins d’un mateix municipi on es doni una concentració d’un mínim de cinc tallers artesans o tinguin una tradició artesanal de llarg recorregut o reconeixement històric.

Els punts d’interès artesanal reconeguts fins a aquest moment són:

– El Districte municipal de Gràcia, a la ciutat de Barcelona.
– El Districte municipal de Ciutat Vella, a la ciutat de Barcelona.
– El Poble Espanyol de Montjuïc (la Ciutat dels Artesans), a la ciutat de Barcelona.
– La ciutat de Terrassa.
– El municipi d’Alpens
– El municipi de La Galera
– El carrer Riera de Vic

La sol·licitud per demanar la declaració de punt d’interès artesanal l’han de presentar les corporacions locals, acompanyada de la documentació indicada en l’ordre de desplegament, i s’accedeix des de l’apartat de Tràmits de la plataforma EACAT.